shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0866.644.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 2004
Begindatum:4 augustus 2004
Naam:STEGO
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 2004
Adres van de zetel: Ongelberg 89
2490 Balen
Sinds 18 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juli 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Stessens ,  Marc  Sinds 16 juli 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 1 september 2004
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 1 september 2004
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 september 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 juli 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug