shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0872.822.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2005
Begindatum:17 maart 2005
Naam:Algemeen Bouw- en Coordinatiebedrijf Verhoye Johan
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2005
Adres van de zetel: Eekhoutdriesstraat 32 Stratenplan
9041 Gent
Sinds 17 maart 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Verhoye ,  Johan  Sinds 17 maart 2005
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 april 2005
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 1 april 2005
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 april 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 april 2005
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 april 2005
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 april 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug