shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0874.182.410
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2005
Begindatum:23 mei 2005
Naam:EUROMED & PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2005
Adres van de zetel: Koning Albert I-laan 165
8200 Brugge
Sinds 1 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0888.970.554   Sinds 26 augustus 2021
Vaste vertegenwoordiger Boussemaere ,  Ignace  (0888.970.554)   Sinds 10 mei 2007
Zaakvoerder (1)0888.970.554   Sinds 10 mei 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 juni 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 11 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug