shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0882.419.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 2006
Begindatum:5 juli 2006
Naam:NEVEN & MOERMANS
Naam in het Nederlands, sinds 5 juli 2006
Adres van de zetel: Kabricht 12 Stratenplan
3770 Riemst
Sinds 5 juli 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 juli 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Moermans ,  Nicole  Sinds 5 juli 2006
Zaakvoerder (2) Neven ,  Sammy  Sinds 5 juli 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 17 augustus 2006
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 17 augustus 2006
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 17 augustus 2006
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 17 augustus 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 juli 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 april 2016
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 24 juli 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juli 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug