shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0889.096.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2007
Begindatum:27 april 2007
Naam:D&D
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 2007
Adres van de zetel: Franchommelaan 52 Stratenplan  bus 1e V
8370 Blankenberge
Sinds 1 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Acke ,  Dirk  Sinds 1 januari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2015
 
Ruwbouw
Sinds 27 oktober 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 oktober 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 oktober 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 oktober 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 27 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 augustus 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug