shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.205.820
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2007
Begindatum:20 juni 2007
Naam:DAKWERKEN CLAUWAERT
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2013
Adres van de zetel: Heulestraat 18 Stratenplan
9750 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Clauwaert ,  Pieter  (0859.873.326)   Sinds 25 juni 2013
Zaakvoerder (2)0859.873.326   Sinds 25 juni 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 17 oktober 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 mei 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 7 mei 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 mei 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 7 mei 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 oktober 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 3 juli 2013
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 3 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug