shadow

Nacebelcode 2008

36.000  Winning, behandeling en distributie van water

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van water uit rivieren, meren en putten, enz..
- de inzameling van regenwater
- de behandeling van water met het oog op de distributie van water
- de behandeling van water voor industrieel of ander gebruik
- het ontzouten van zeewater of ondergronds water, hoofdzakelijk met het oog op de productie van water
- de distributie van water via leidingen, per vrachtwagen of andere transportmiddelen
- de exploitatie van irrigatiesystemen
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van irrigatiesystemen voor landbouwdoeleinden - cfr. 01.610
- de zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water - cfr. 08.930
- de behandeling van afvalwater uitsluitend ter voorkoming van verontreinigingen - cfr. 37.000
- het transport van water (over lange afstand) via pijpleidingen - cfr. 49.500Behoort tot
36.00  Winning, behandeling en distributie van water


Bevat
36.00001 Winning, zuivering en distributie van water

 Terug
 lijst secties