shadow

Nacebelcode 2008

01.4  Veeteelt

Toelichting
Deze groep omvat het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren, met uitzondering van vis, schaaldieren, weekdieren en andere zeeproducten (parels, sponzen, enz.)
Deze groep omvat niet:
- het onderbrengen en verzorgen van vee voor derden - cfr. 01.620
- het kweken van zeeproducten: parels, sponzen, enz. - cfr. 03.110
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110Behoort tot
01  Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten


Bevat
01.41 Fokken van melkvee

01.42 Fokken van andere runderen en buffels

01.43 Fokken van paarden en andere paardachtigen

01.44 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

01.45 Fokken van schapen en geiten

01.46 Fokken van varkens

01.47 Fokken van pluimvee

01.49 Fokken van andere dieren

 Terug
 lijst secties