shadow

Nacebelcode 2008

01.50  Gemengd bedrijf

Toelichting
Deze klasse omvat:
- de teelt van akkerbouwgewassen in combinatie met veeteelt als gemengd bedrijf, waarbij elk van beide productierichtingen voor niet meer dan 66 % aan de bruto standaardsaldi bijdraagt (= het verschil tussen de standaardwaarde van de productie en het standaardbedrag van sommige directe kosten).Behoort tot
01.5  Gemengd bedrijf


Bevat
01.500 Gemengd bedrijf

 Terug
 lijst secties