shadow

Nacebelcode 2008

06  Winning van aardolie en aardgas

Toelichting
Deze afdeling omvat de productie van aardolie en aardgas, de winning van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand en de terugwinning van vloeibare koolwaterstoffen. Deze afdeling omvat ook de exploitatie en ontwikkeling van aardolie- en aardgasvelden. Daaronder vallen activiteiten als het slaan en uitrusten van (boor)putten, het gebruik van separatoren, demulgatoren, ontziltingsinstallaties en verzamelleidingen voor ruwe aardolie en alle overige voorbereidingsactiviteiten in verband met de winning van aardolie en aardgas tot het punt waar het transport vanaf de winningsplaats begint.
Deze afdeling omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning, voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.100
- de exploratie van aardolie en aardgas - cfr. 09.100
- het proefboren voor het winnen van aardolie - cfr. 09.100
- de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten - cfr. 19.200
- het geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek - cfr. 71.121Behoort tot
B  WINNING VAN DELFSTOFFEN


Bevat
06.1 Winning van aardolie

06.2 Winning van aardgas

 Terug
 lijst secties