shadow

Nacebelcode 2008

B  WINNING VAN DELFSTOFFEN

Toelichting
De sectie "Winning van delfstoffen" omvat de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in vorm van gas (aardgas). De winning kan plaatsvinden via ondergrondse mijnbouw, dagbouw, boringen of via zeebodemexploitatie.

Deze sectie omvat ook de bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen. Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.

De winningsactiviteiten worden aan de hand van de belangrijkste geproduceerde mineralen ingedeeld in afdelingen, groepen en klassen. De afdelingen 05 en 06 omvatten de winning van fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, aardolie, aardgas); de afdelingen 07 en 08 omvatten de winning van metaalertsen en overige ertsen, alsook de overige winning van delfstoffen.

Een aantal technische activiteiten in deze sectie, met name de winning van koolwaterstoffen, kan ook aan gespecialiseerde eenheden worden uitbesteed en valt dan onder de ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw, met name onder afdeling 09.

Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen - cfr. sectie C (Industrie)
- de productie aan de bron van natuurlijk bron-of mineraalwater - cfr. 11.070
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, steen en mineralen, niet in combinatie met de winning van delfstoffen - cfr. groep 23.9
- de winning, behandeling en distributie van water - cfr. 36.000
- het geschikt maken van terreinen voor de mijnbouw - cfr. 43.120


Bevat05 Winning van steenkool en bruinkool

06 Winning van aardolie en aardgas

07 Winning van metaalertsen

08 Overige winning van delfstoffen

09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

 Terug
 lijst secties