shadow

Nacebelcode 2008

08.123  Winning van klei en kaolien

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van kaolien en andere kaolienhoudende klei
- de winning van andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet
- de winning van mulliet
- de winning van chamotte- en dinasaarde
Deze subklasse omvat eveneens:
- de winning van klei en kaolien voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van klei en kaolien voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900Behoort tot
08.12  Winning van grind, zand, klei en kaolien


 Terug
 lijst secties