shadow

Nacebelcode 2008

10.200  Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren: koelen, diepvriezen, drogen, roken, koken, zouten, pekelen, inblikken, enz.
- de vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren: visfilets en ander visvlees, vislevers, hom en kuit, kaviaar en kaviaarsurrogaten, enz.
- de productie van vismeel voor de menselijke consumptie of voor dierenvoeder
- de productie van meel, poeders, pellets en andere producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, niet geschikt voor de menselijke consumptie
Deze subklasse eveneens:
- de activiteiten van schepen waarop alleen vis wordt verwerkt en geconserveerd
- de verwerking van zeealgen
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd - cfr. 03.110
- de verwerking van walvissen op schepen die zich uitsluitend met de verwerking en het conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.110
- de productie van oliën en vetten afkomstig van zeedieren en -planten - cfr. 10.410
- de vervaardiging van bereide maaltijden die vis bevatten - cfr. 10.850
- de vervaardiging van preparaten voor soep of voor bouillon en bereide soep en bouillon die vis bevatten - cfr. 10.890
- de vervaardiging van extracten en sappen van vis of van schaal- en weekdieren - cfr. 10.890Behoort tot
10.20  Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren


Bevat
10.20001 Conservering , koelen of diepvriezen van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz.

10.20002 Vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.

10.20011 Bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren

 Terug
 lijst secties