shadow

Nacebelcode 2008

28  Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Toelichting
Deze afdeling omvat de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen waarmee op zich bepaalde materialen mechanisch dan wel thermisch kunnen worden bewerkt of bepaalde handelingen kunnen worden uitgevoerd (zoals hijsen, sproeien, wegen of verpakken), inclusief de mechanische onderdelen ervan die een bepaalde kracht kunnen voortbrengen of uitoefenen en speciaal vervaardigde belangrijke onderdelen. Deze categorie omvat niet-verplaatsbare evenals mobiele of handbediende toestellen voor de industrie, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, landbouw, het leger of thuis. De vervaardiging van speciale apparaten en werktuigen voor het vervoer van passagiers of vracht binnen een afgebakende ruimte valt ook onder deze afdeling.

In deze afdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de vervaardiging van machines voor speciale toepassingen, d.w.z. machines die uitsluitend bedoeld zijn om gebruikt te worden in één bedrijfstak van de NACE of een kleine groep bedrijfstakken van de NACE en machines voor algemeen gebruik, d.w.z. machines die gebruikt worden in vele bedrijfstakken van de NACE.
Deze afdeling omvat eveneens de vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, al dan niet gebruikt in een industrieel productieproces, zoals draaimolens en kermisattracties, automatische bowlinginstallaties, enz.
Deze afdeling omvat niet de vervaardiging van producten van metaal voor algemeen gebruik (afdeling 25), van controle- en bewakingsapparatuur, computers, meet- en regelapparatuur, schakel- en verdeelinrichtingen (afdelingen 26 en 27) en van motorvoertuigen voor algemeen gebruik (afdelingen 29 en 30).Behoort tot
C  INDUSTRIE


Bevat
28.1 Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik

28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik

28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen

28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

 Terug
 lijst secties