shadow

Nacebelcode 2008

38.1  Inzameling van afval

Toelichting
Deze groep omvat het ophalen van huishoudelijk en industrieel afval door middel van vuilnisbakken, minicontainers, andere containers, enz. Deze groep omvat de inzameling van ongevaarlijk en gevaarlijk afval, zoals huishoudafval, gebruikte batterijen, gebruikte bakolie en bakvetten, afvalolie van schepen of gebruikte olie van garages, alsook bouw- en sloopafval.Behoort tot
38  Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning


Bevat
38.11 Inzameling van ongevaarlijk afval

38.12 Inzameling van gevaarlijk afval

 Terug
 lijst secties