shadow

Nacebelcode 2008

39.000  Sanering en ander afvalbeheer

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de ontsmetting van bodem en grondwater op de plaats van verontreiniging, hetzij in situ hetzij ex situ, met gebruikmaking van bijvoorbeeld mechanische/chemische of biologische methoden
- de ontsmetting van fabrieken of terreinen, met inbegrip van fabrieken en terreinen voor kernbrandstoffen
- de ontsmetting en reiniging van oppervlaktewater na accidentele verontreiniging, bijvoorbeeld door inzameling van de verontreinigende stoffen of door gebruikmaking van chemicaliën
- het schoonmaken van bodem, oppervlaktewater of zeewater, inclusief de kustwateren, na verontreiniging door olie
- het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood , de reductie van giftige stoffen, enz.
- andere gespecialiseerde activiteiten ter bestrijding van verontreiniging
Deze subklasse omvat niet:
- de ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw - cfr. 01.610
- de behandeling van water met het oog op de distributie van water - cfr. 36.000
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen - cfr. 38.213
- de behandelig en verwijdering van gevaarlijk afval - cfr. 38.222
- de straatreiniging en het sneeuwruimen - cfr. 81.290
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen - cfr. 81.290Behoort tot
39.00  Sanering en ander afvalbeheer


 Terug
 lijst secties