shadow

Nacebelcode 2008

42.211  Bouw van water- en gasdistributienetten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de bouw van:
• waterleidingen of gasleidingen over lange afstand of in de bebouwde kom
• waterreservoirs
- de projectontwikkeling voor de bouw van water- en gasdistributienetten,Behoort tot
42.21  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen


 Terug
 lijst secties