shadow

Nacebelcode 2008

42.21  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen

Toelichting
Deze klasse omvat de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen alsook de gebouwen en structuren die noodzakelijkerwijze deel uitmaken van deze constructies.Behoort tot
42.2  Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven


Bevat
42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten

42.212 Bouw van rioleringen

42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.

 Terug
 lijst secties