shadow

Nacebelcode 2008

42.212  Bouw van rioleringen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de bouw van:
• rioleringen of installaties voor de afvoer van afvalwater, met inbegrip van reparatie
• waterzuiveringsinstallaties
• pompstations
- de projectontwikkeling voor de bouw van rioleringenBehoort tot
42.21  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen


 Terug
 lijst secties