shadow

Nacebelcode 2008

42.219  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de bouw van pijpleidingen voor petroleumproducten
- het boren van waterputten
- het aanleggen van septische putten
- de aanleg van irrigatiesystemen of -kanalen
- de projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.Behoort tot
42.21  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen


Bevat
42.21901 Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

42.21911 Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

42.21912 Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.

 Terug
 lijst secties