shadow

Nacebelcode 2008

42.91  Waterbouw
Behoort tot
42.9  Bouw van andere civieltechnische werken


Bevat
42.911 Baggerwerken

42.919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken

 Terug
 lijst secties