shadow

Nacebelcode 2008

42.919  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
- de aanleg van dammen en dijken
- de aanleg van kanalen en andere waterwegen
- de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
- de bouw van bezinkbekkens
- de projectontwikkeling voor de waterbouw, met uitzondering van baggerwerken
Deze subklasse omvat niet:
- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water - cfr. 43.999Behoort tot
42.91  Waterbouw


Bevat
42.91901 Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken

42.91902 Aanleg van dammen en dijken

42.91903 Aanleg van kanalen en andere waterwegen

42.91904 Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.

42.91905 Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering

 Terug
 lijst secties