shadow

Nacebelcode 2008

43.1  Slopen en bouwrijp maken van terreinen

Toelichting
Deze groep omvat het geschikt maken van bouwterreinen met het oog om later op te bouwen, met inbegrip van het slopen van bestaande gebouwen en andere bouwwerken.



Behoort tot
43  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden


Bevat
43.11 Slopen

43.12 Bouwrijp maken van terreinen

43.13 Proefboren en boren

 Terug
 lijst secties