shadow

Nacebelcode 2008

47  Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

Toelichting
Deze afdeling omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enzovoort.

De detailhandel wordt allereerst ingedeeld naar soort verkoopkanaal (detailhandel in winkels: de groepen 47.1 tot 47.7; detailhandel, niet in winkels: groep 47.8 en 47.9). De detailhandel in winkels omvat ook de detailhandel in tweedehandsgoederen (klasse 47.79). De detailhandel in winkels wordt nog verder uitgesplitst in gespecialiseerde detailhandel in winkels (de groepen 47.2 tot 47.7) en niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (groep 47.1). De bovengenoemde groepen worden onderverdeeld naar verkochte producten. De detailhandel, niet in winkels, wordt onderverdeeld naar de soorten handel, zoals markt- en straathandel (groep 47.8) en de andere detailhandel, niet in winkels: via postorderbedrijven, internet, huis-aan-huisverkoop, verkoopautomaten, enz. (groep 47.9).

De artikelen die in deze afdeling worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoonlijk “consumptiegoederen” noemt. Daarom omvat zij geen artikelen, die normaal niet in de detailhandel worden verkocht, zoals graan, ertsen, machines voor de industrie, enz. Deze afdeling omvat eveneens eenheden, waarvan de activiteit er vooral in bestaat uitgestalde waren aan particulieren te verkopen, zoals personal computers, papierwaren, verf of hout, zelfs als die producten niet voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik zijn bestemd. In de handel gebruikelijke behandelingen zoals sorteren, scheiden, mengen en verpakken hebben geen invloed op de aard van de handelswaren.
Deze afdeling omvat eveneens:
- de detailhandel door tussenpersonen en de detailhandelsactiviteiten van veilinghuizen.
Deze afdeling omvat niet:
- de verkoop van landbouwproducten door de landbouwer - cfr. afdeling 01
- de vervaardiging en verkoop van goederen, normaal ingedeeld onder industrie in de afdelingen 10 tot 32
- de verkoop van motorvoertuigen, motorfietsen en onderdelen daarvan - cfr. afdeling 45
- de handel in granen, zaden, ertsen, ruwe aardolie, chemicaliën voor industrieel gebruik, ijzer en staal en machines en apparatuur voor de industrie - cfr. afdeling 46
- de verkoop van voedsel en dranken voor verbruik ter plaatse en de verkoop van voedsel om mee te nemen - cfr. afdeling 56
- de verhuur van consumentenartikelen aan het publiek - cfr. groep 77.2Behoort tot
G  GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN


Bevat
47.1 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels

47.2 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

47.3 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

47.4 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels

47.5 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels

47.6 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels

47.7 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels

47.8 Markt- en straathandel

47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

 Terug
 lijst secties