shadow

Nacebelcode 2008

50  Vervoer over water

Toelichting
Deze afdeling omvat het vervoer van personen en goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling. Ze omvat tevens de exploitatie van sleepboten, duwboten, pleziervaartuigen, cruiseschepen, toerismevaartuigen, barken, taxiboten, enz. Alhoewel de locatie een indicator is om het onderscheid te maken tussen vervoer over zee- en kustwateren en vervoer over binnenwateren, toch is het type vaartuig dat gebruikt wordt, doorslaggevend. Het vervoer uitgevoerd door vaartuigen voor de zeevaart wordt geklasseerd bij de groepen 50.1 en 50.2, terwijl het vervoer door andere vaartuigen geklasseerd wordt in de groepen 50.3 en 50.4.
Deze afdeling omvat niet:
- de exploitatie van drankgelegenheden en restaurants aan boord van vaartuigen, zie klassen 56.10 en 56.30, indien ze uitgebaat worden door speciale eenhedenBehoort tot
H  VERVOER EN OPSLAG


Bevat
50.1 Personenvervoer over zee- en kustwateren

50.2 Goederenvervoer over zee- en kustwateren

50.3 Personenvervoer over binnenwateren

50.4 Goederenvervoer over binnenwateren

 Terug
 lijst secties