shadow

Nacebelcode 2008

52.210  Diensten in verband met vervoer te land

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten i.v.m. het vervoer te land van personen, dieren of goederen:
• de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals
• de exploitatie van het spoorwegnet
• de exploitatie van autowegen, bruggen, tunnels, parkeerterreinen of -garages, fietsstallingen, winterstallingen voor caravans
- de activiteiten van seinhuizen
- het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg
Deze subklasse omvat eveneens:
- het vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit niet gebeurt op de plaats waar het aardgas gewonnen wordt.

Deze subklasse omvat niet:
- het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit gedaan wordt op de plaats waar het aardgas wordt gewonnen - cfr. 09.100
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24Behoort tot
52.21  Diensten in verband met vervoer te land


Bevat
52.21001 Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals

52.21002 Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen

52.21003 Exploitatie van winterstallingen voor caravans

52.21004 Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's

52.21011 Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg

 Terug
 lijst secties