shadow

Nacebelcode 2008

60  Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

Toelichting
Deze afdeling omvat de activiteiten in verband met het creëren van inhoud of het verwerven van rechten om dergelijke inhoud te kunnen verspreiden of uitzenden via radio- en televisieprogramma's. Hierbij kan het zowel gaan om amusement, reclame, nieuws, duiding en dergelijke programma's. Ook radio- en televisieuitzendingen, met inbegrip van dataverspreiding via diezelfde media, valt eveneens onder deze afdeling. Het uitzenden kan aan de hand van verschillende technologieën tot stand komen, zoals via de ether, via satelliet, via een kabelnetwerk of via internet. Deze afdeling omvat eveneens de productie van programma’s en uitzendingen met een beperkt en welbepaald formaat (nieuws, sport, educatie, jeugdprogramma’s) op basis van een abonnement.
Deze afdeling omvat niet de transmissie van radio- en televisieprogramma's via kabel, satelliet of andere abonnementen - cfr. afdeling 61Behoort tot
J  INFORMATIE EN COMMUNICATIE


Bevat
60.1 Uitzenden van radioprogramma's

60.2 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

 Terug
 lijst secties