shadow

Nacebelcode 2008

64.99  Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.

Toelichting
Deze klasse omvat de overige financiële dienstverlening die hoofdzakelijk bestaat in het plaatsen van fondsen, met uitzondering van leningen.
De klasse omvat niet:
- de financiële lease - cfr. 64.910
- het beheer van portefeuilles voor rekening van derden - cfr. 66.300
- de handel, de huur en de lease van onroerende goederen - cfr. afdeling 68
- het innen van gelden of geldvertegenwoordigende andere waardepapieren welke vaak in het normale betalingsverkeer niet worden ingelost - cfr. 82.910
- het verlenen van subsidies door verenigingen - cfr. klasse 94.99Behoort tot
64.9  Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen


Bevat
64.991 Factoring

64.992 Activiteiten van beursvennootschappen

64.999 Overige financiële dienstverlening

 Terug
 lijst secties