shadow

Nacebelcode 2008

68.203  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentiël onroerend goed, met uitzondering van terreinen:
• kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering van terreinen
Alsook:
- de verhuur van vruchtgebruik
- twee kinesisten werken samen. De ene kinesist bezit het onroerend goed waarin de praktijk zit van waaruit ze beide werken. Hij factureert aan de andere kinesist voor het gebruik van de praktijk en de andere kosten van de praktijk
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- verhuren aan klanten/ondernemers van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer, beamer, …)Behoort tot
68.20  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed


Bevat
68.20301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

68.20302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's

68.20303 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)

 Terug
 lijst secties