shadow

Nacebelcode 2008

68.32201  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
Behoort tot
68.322  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis


 Terug
 lijst secties