shadow

Nacebelcode 2008

85.206  Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijsBehoort tot
85.20  Lager onderwijs


 Terug
 lijst secties