shadow

Nacebelcode 2008

85.20  Lager onderwijs

Toelichting
Deze klasse omvat het lager onderwijs: het geven van lessen en taken met de bedoeling de leerlingen een stevige basis te laten verwerven in lezen, schrijven en wiskunde, alsook een elementaire kennis te laten opdoen op andere domeinen zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, kunst en muziek.

Dit soort onderwijs wordt normaal aan kinderen gegeven. Deze klasse omvat eveneens de alfabetiseringsprogramma’s die binnen of buiten het reguliere onderwijssysteem worden opgezet en die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de programma’s van het basisonderwijs. Deze alfabetiseringsprogramma's zijn gericht op personen die als te oud worden beschouwd, om in het basisonderwijs les te volgen (bijvoorbeeld alfabetiseringsprogramma’s voor volwassenen).
Deze klasse omvat eveneens het buitengewoon lager onderwijs dat bestemd is voor kinderen die nood hebben aan een aangepaste onderwijsvorm omwille van hun specifieke behoeften of pedagogische mogelijkheden.
Deze klasse omvat niet:
- de activiteiten van kinderdagverblijven en crèches - cfr. 88.911Behoort tot
85.2  Lager onderwijs


Bevat
85.201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen

85.202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs

85.203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs

85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs

85.205 Buitengewoon officieel lager onderwijs

85.206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs

85.207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen

85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g.

 Terug
 lijst secties