shadow

Nacebelcode 2008

85.207  Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen (lezen, schrijven, rekenen). Deze programma's hebben tot doel om volwassenen vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om te kunnen deelnemen aan het sociale leven.
Deze subklasse omvat niet:
- het levenslang leren voor volwassenen ten behoeve van professionele doeleinden, recreatie of persoonlijke ontwikkeling - cfr. groep 85.5Behoort tot
85.20  Lager onderwijs


 Terug
 lijst secties