shadow

Nacebelcode 2008

85.324  Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijsBehoort tot
85.32  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs


 Terug
 lijst secties