shadow

Nacebelcode 2008

85.32  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs

Toelichting
Deze klasse omvat het onderwijs waarbij de nadruk wordt gelegd op beroepsgerichte specialisatie en waarbij zowel de theoretische basiskennis als de praktische kennis gericht zijn op de huidige of toekomstige job. De opleidingen bereiden de leerlingen zowel voor op een brede waaier aan beroepen als op een specifieke job.
Deze klasse omvat eveneens:
- het buitengewoon secundair onderwijs
- het alternerend beroepssecundair onderwijs
- het voltijds kunstsecundair onderwijs
- de opleiding van koks, hotelhouders en restaurateurs
- de kappers- en schoonheidszorgopleidingen
-
Deze klasse omvat niet:
- het cultureel onderwijs - cfr. 85.520
- het rij-, vlieg- en vaaronderricht, niet bestemd voor beroepsdoeleinden - cfr. klasse 85.53
- de omscholing en ondersteuning van personen in het kader van de maatschappelijke dienstverlening, zonder huisvesting en voor zover de factor onderwijs beperkt blijft - cfr. klassen 88.10 en 88.99Behoort tot
85.3  Secundair onderwijs


Bevat
85.321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen

85.322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs

85.323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs

85.324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs

85.325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs

85.326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs

85.329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g.

 Terug
 lijst secties