shadow

Nacebelcode 2008

88.994  Integrale jeugdhulp zonder huisvesting

Toelichting
Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra en de ambulante hulpverlening aan kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of andere probleemsituaties te maken hebben:
- het zoeken naar pleeggezinnen
- de hulpverlening in open milieu voor kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of andere probleemsituaties te maken hebben
- de activiteiten van dagcentra
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening - cfr. 88.991Behoort tot
88.99  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.


 Terug
 lijst secties