shadow

Nacebelcode 2008

O  OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

Toelichting
Deze sectie omvat de activiteiten die gewoonlijk door het openbaar bestuur worden verricht. Ze omvat de activiteiten van rechtbanken en strafinrichtingen, de wetgevende, uitvoerende en financiële taken, de openbare orde en civiele veiligheid, de immigratiediensten, buitenlandse zaken en de administratie van openbare diensten. Deze sectie omvat eveneens het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen.
De rechtspositie en de institutionele vorm zijn niet de beslissende factor om een activiteit in deze sectie onder te brengen. Indien activiteiten elders in de NACE zijn ingedeeld, vallen deze niet onder deze sectie, ook al worden ze door de overheid uitgevoerd. Bijvoorbeeld het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) behoort tot de sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder sectie P; militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld onder sectie Q (menselijke gezondheidszorg). Evenzo kunnen bepaalde activiteiten van deze sectie uitgevoerd worden door niet-gouvernementele organisaties.


Bevat84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

 Terug
 lijst secties