shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.634.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1938
Begindatum:8 juli 1938
Naam:DIJLEDAL Sociale Huisvesting Leuven
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 1997
Afkorting: Dijledal
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 1997
Adres van de zetel: Vaartkom 1B
3000 Leuven
Sinds 4 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
suzy.danckaert@dijledal.beSinds 14 juli 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1983
Aanbestedende overheid
Sinds 8 juli 1938
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 mei 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.202 -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.644.048 (Onze Toevlucht)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 13 maart 1983
0403.569.092 (Gewestelijke samenwerkende maatschappij voor huisvesting Leuven)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.644.048 (Onze Toevlucht)   sinds 13 maart 1983
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.569.092 (Gewestelijke samenwerkende maatschappij voor huisvesting Leuven)   sinds 16 juli 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug