shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.834.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1982
Begindatum:30 juni 1982
Naam:GALLOO
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 2012
Adres van de zetel: Wervikstraat 320 Stratenplan
8930 Menen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  38.322 -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.764.243,62 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.097.140 (DENOLF RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0405.576.794 (LEBON RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0418.951.116 (DE SAEDELEIR - PHILIPS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0427.466.924 (VAN HEYGHEN RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0429.160.266 (BELGOMET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0441.265.470 (MOTORMETAL RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0459.675.179 (VALORAUTO BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0870.543.920 (JOSEPH RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug