shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.834.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1982
Begindatum:30 juni 1982
Naam:GALLOO
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 2012
Adres van de zetel: Wervikstraat 320
8930 Menen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  38.322 -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.764.243,62 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.097.140 (DENOLF RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0405.576.794 (LEBON RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0418.951.116 (DE SAEDELEIR - PHILIPS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0427.466.924 (VAN HEYGHEN RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0429.160.266 (BELGOMET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0441.265.470 (MOTORMETAL RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0459.675.179 (VALORAUTO BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0870.543.920 (JOSEPH RECYCLING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2013
0889.949.858 (GALLOO FINANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug