shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.961.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1988
Begindatum:8 augustus 1988
Naam:PIT ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 2001
Afkorting: PIT ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 13 oktober 1995
Adres van de zetel: Starrenhoflaan 27
2950 Kapellen
Sinds 1 juli 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 augustus 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 augustus 2012
Vrijstelling
Sinds 17 augustus 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.800.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.101.819 (PIT SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 oktober 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0456.101.819 (PIT SERVICES)   sinds 30 oktober 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug