shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.858.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 januari 2020
Begindatum:2 april 1991
Naam:WE RESTORATE
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 2019
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltlaan 348
9000 Gent
Sinds 3 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 juli 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0878.266.209   Sinds 19 oktober 2018
Bestuurder De Clercq ,  Xavier  Sinds 19 oktober 2018
Vaste vertegenwoordiger De Clercq ,  Xavier  (0878.266.209)   Sinds 19 oktober 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Boever ,  Hilde  Sinds 7 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 1 februari 2018
Vrijstelling
Sinds 1 februari 2018
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.300  -  Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 12 april 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 144.907,30 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 29 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug