shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.157.144
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2002
Begindatum:8 augustus 2002
Naam:EXPLOITATIE VISMIJN OOSTENDE
Naam in het Nederlands, sinds 30 juli 2002
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 16 september 2016
Adres van de zetel: Maritiem Plein 1 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 29 juni 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juli 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 30 juli 2002
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 3.969.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug