shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0533.872.855
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 2013
Begindatum:26 april 2013
Naam:PVFINVEST
Naam in het Frans, sinds 26 april 2013
Adres van de zetel: Rue des Roquettes 8
7180 Seneffe
Sinds 31 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 26 april 2013
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 26 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 680.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0598.693.502 (BUILDINGS & RETROFIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug