shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.818.782
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2015
Begindatum:23 december 2015
Naam:KAASBOERDERIJ DE MOERENAAR
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2015
Adres van de zetel: Middenweg 7 Stratenplan
8630 Veurne
Sinds 23 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thijs.dewicke@demoerenaar.beSinds 23 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Dezeure ,  Lien  (0732.655.747)   Sinds 19 augustus 2019
Zaakvoerder (3)0732.655.747   Sinds 19 augustus 2019
Zaakvoerder (3) Dewicke ,  Thijs  Sinds 23 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 december 2015
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 23 december 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug