shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.449.078
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2021
Begindatum:7 oktober 2021
Naam:DURATHERM BELGIË
Naam in het Nederlands, sinds 7 oktober 2021
Adres van de zetel: Grote Markt 28 Stratenplan
3200 Aarschot
Sinds 7 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@duratherm.nlSinds 7 oktober 2021
Webadres:
www.duratherm.be Sinds 7 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0774.973.976   Sinds 7 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Draaijer ,  Bert  (0774.973.976)   Sinds 7 oktober 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 7 oktober 2021
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.130 -  Proefboren en boren
Sinds 1 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug