shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0206.737.484
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Office National de l'Emploi
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Landesamt für Arbeitsbeschaffung
Naam in het Duits, sinds 1 januari 1968
Afkorting: RVA
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
ONEM
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
LfA
Naam in het Duits, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Keizerslaan 7 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 januari 1968
Telefoonnummer:
+3225154111 Sinds 1 januari 1968(1)
Faxnummer:
+3225141106 Sinds 1 januari 1968(1)
E-mail:
webmaster@onem.fgov.beSinds 1 januari 1968(1)
Webadres:
http://www.onem.be/fr Sinds 1 januari 1968(1)
http://www.rva.be/nl Sinds 1 januari 1968(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 26 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 33  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Carlens ,  Georges  Sinds 1 oktober 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1969
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2010
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 oktober 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  84.301 -  Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug