shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0262.172.984
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 1997
Begindatum:12 november 1997
Naam:LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2003
Afkorting: CRA - W
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2003
Adres van de zetel: Rue de Liroux, Sauv. 9
5030 Gembloux
Sinds 25 oktober 2000
Telefoonnummer:
081 87 40 01 Sinds 7 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
direction@cra.wallonie.beSinds 25 oktober 2000(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 12 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 12  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Sinnaeve ,  Georges  Sinds 3 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Aanbestedende overheid
Sinds 12 november 1997
 
 

Toelatingen

BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 november 2017
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 november 2017
Btw 2008  46.216  -  Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.220  -  Groothandel in bloemen en planten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2017
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0206.499.043 (Station de Chimie et de Physique agricole)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.142 (Station de Phytopathologie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.241 (STATION LAITIERE (CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE GEMBLOUX - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE))   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.340 (Station de Zoologie appliquée)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.439 (Station de Phytotechnie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.538 (Station des cultures fruitières et maraîchères)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.637 (Station de Phytopharmacie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.835 (Station de Zootechnie)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.499.934 (Station d'Amélioration des Plantes)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.500.033 (Station de Génie rural)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
0206.592.083 (Station de Haute-Belgique)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.439 (Station de Phytotechnie)   sinds 9 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.500.033 (Station de Génie rural)   sinds 9 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.043 (Station de Chimie et de Physique agricole)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.637 (Station de Phytopharmacie)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.835 (Station de Zootechnie)   sinds 10 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.142 (Station de Phytopathologie)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.538 (Station des cultures fruitières et maraîchères)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.592.083 (Station de Haute-Belgique)   sinds 11 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.241 (STATION LAITIERE (CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE GEMBLOUX - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE))   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.340 (Station de Zoologie appliquée)   sinds 12 november 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.499.934 (Station d'Amélioration des Plantes)   sinds 12 november 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug