shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0406.558.771
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 mei 1969
Begindatum:22 mei 1969
Naam:Liantis sociaal secretariaat
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 2018
Afkorting: Liantis ESS
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 2018
Adres van de zetel: Sint-Clarastraat 48 Stratenplan
8000 Brugge
Sinds 20 mei 1995
Telefoonnummer:
050 474 111 Sinds 20 mei 1995(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@liantis.beSinds 20 mei 1995(1)
Webadres:
www.liantis.be Sinds 20 mei 1995(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 mei 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 37  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1966
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  82.110 -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug