shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.497.106
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0649.641.563 afgesloten sinds 10/10/2016)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2016
Begindatum:2 augustus 1977
Naam:Anheuser-Busch InBev
Naam in het Nederlands, sinds 11 oktober 2016
Anheuser-Busch InBev
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 2016
ANHEUSER-BUSCH INBEV
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 19 november 2008
Afkorting: AB Inbev
Naam in het Nederlands, sinds 11 oktober 2016
AB Inbev
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 2016
A.P.I.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 29 maart 1986
Adres van de zetel: Grote Markt 1
1000 Brussel
Sinds 11 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 april 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 6 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.238.608.344,12 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0649.641.563 afgesloten sinds 10/10/2016
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0649.641.563 (Newbelco SA/NV)   sinds 10 oktober 2016
0403.911.364 (Ancienne Brasserie Piedboeuf)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 september 1977
0417.575.892 (ARTOIS - INTERBREW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 februari 1986
0417.575.694 (ARTOIS - CREDIT - ARTOIS - KREDIET)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0414.289.770 (Brouwerij ARTOIS - Brasserie ARTOIS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.911.364 (Ancienne Brasserie Piedboeuf)   sinds 30 september 1977
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.575.892 (ARTOIS - INTERBREW)   sinds 28 februari 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.575.694 (ARTOIS - CREDIT - ARTOIS - KREDIET)   sinds 17 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.289.770 (Brouwerij ARTOIS - Brasserie ARTOIS)   sinds 14 juni 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0417.497.106 0649.641.563

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0417.497.106

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0417.497.106 0649.641.563

Werkgeversrepertorium
0417.497.106

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug