shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0417.497.106
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0649.641.563 afgesloten sinds 10/10/2016)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2016
Begindatum:2 augustus 1977
Maatschappelijke Naam:Anheuser-Busch InBev
Taal van de benaming niet gespecifieerd, sinds 11 oktober 2016
Afkorting: AB Inbev
Taal van de benaming niet gespecifieerd, sinds 11 oktober 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Grote Markt 1 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 11 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 april 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 6 juni 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.238.608.344 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0649.641.563   sinds 10 oktober 2016
0403.911.364   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 september 1977
0417.575.892   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 februari 1986
0417.575.694   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0414.289.770   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.911.364   sinds 30 september 1977
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.575.892   sinds 28 februari 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.575.694   sinds 17 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.289.770   sinds 14 juni 1996
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug