shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0441.928.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 1990
Begindatum:6 december 1990
Naam:FN HERSTAL
Naam in het Frans, sinds 16 september 1995
Adres van de zetel: Voie de Liège 33 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 15 januari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 6 december 1990
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.400  -  Vervaardiging van wapens en munitie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.400 -  Vervaardiging van wapens en munitie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 141.419.341 XEU
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0406.251.044   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juli 1998
0425.335.595   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.251.044   sinds 25 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.335.595   sinds 4 mei 2001
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug